top of page

Farmaceutisch dossier

Intro ...

Inhoud ...

 

 

Uw Farmaceutisch Dossier: een noodzaak! een verplichting?

 

Telkens als uw apotheker u een geneesmiddel aflevert, waakt hij over uw veiligheid. Hij gaat na of alle geneesmiddelen die u gebruikt wel met elkaar verenigbaar zijn. Sommige geneesmiddelen werken immers niet goed samen, ze kunnen elkaars werking teniet doen of net versterken. Omdat dergelijke geneesmiddelinfecties ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken, worden ze door uw apotheker nagekeken. Door deze medicatiebewaking worden veel problemen met geneesmiddelen vermeden. Dagelijks en in alle discretie. Om u een goede medicatiebewaking te kunnen garanderen, is het noodzakelijk dat uw apotheker registreert welke geneesmiddelen u gebruikt. Of u allergisch bent voor bepaalde producten, of u aan chronische aandoeningen lijdt... Gegevens die voor uw veiligheid van belang zijn kunnen daarom in uw Farmaceutisch Dossier worden opgeslagen.

 

Uw apotheker gebruikt dit Farmaceutisch Dossier enkel om na te kijken of een geneesmiddel geschikt is voor u, en om mogelijke problemen zoals bijwerkingen en interacties met andere geneesmiddelen te voorkomen. Sinds 1 januari 2010 bieden alle apothekers u de 'Farmaceutische Zorg' graag aan.

 

Wanneer u met een doktersvoorschrift bij uw apotheker langsgaat, is de apotheker wettelijk verplicht om de gegevens van dit voorschrift op te slaan in uw Farmaceutisch Dossier. Naast uw identiteit en die van de arts worden ook de namen van de voorgeschreven geneesmiddelen en de datum van aflevering geregistreerd.

 

Uw apotheker mag daarnaast (niet verplicht) nog bijkomende gegevens registreren in het belang van uw gezondheid. Een goed gestoffeerd Farmaceutisch Dossier bevat namelijk ook informatie over uw geneesmiddelen die niet op voorschrift zijn, uw eventuele allergie, chronische aandoeningen, contactgegevens, ed... Zo kunt u rekenen op een optimale mediatlebewaking door uw apotheker.

 

Uw apotheker, uw raadgever

 

 • U kunt bij uw apotheker steeds uw Farmaceutisch Dossier inkijken en indien u dit nodig vindt, kan u hem een afschrift vragen.

 • Mocht u om één of andere reden verkiezen dat uw apotheker geen bijkomende gegevens in uw Farmaceutisch Dossier bijhoudt, kan u hem dit laten weten.

 • In het belang van uw gezondheid, en om ervoor te zorgen dat uw apotheker u de best mogeliJke farmaceutische zorg kan verlenen, raden we u aan deze bijkomende gegevens zo volledig en correct mogelijk over te maken. Indien nodig kunt u uw apotheker vragen deze bijkomende gegevens aan te passen. Meer informatie over het Farmaceutisch Dossier kan u vinden op www.apotheek.be rubriek Folders.

 • Hoe beter uw Farmaceutisch dossier gestoffeerd is, hoe minder risico u loopt op problemen die met uw medicatie te maken hebben. In het belang van uw gezondheid kan uw apotheker daarom ook volgende bijkomende gegevens bewaren:

 • Geneesmiddelen zonder voorschriften andere gezondheidsproducten. Het kan immers zijn dat ze niet goed samen gaan met uw andere geneesmiddelen. Sommige pijnstillers kunnen bijvoorbeeld de werking van bloeddrukverlagers verminderen. Door al uw geneesmiddelen in uw Farmaceutisch Dossier op re nemen kan uw apotheker mogelijke problemen voorkomen en u beter adviseren.

 • Uw contactgegevens (adres. telefoonnummer of e-mail) maken het de apotheker mogelijk om u te contacteren wanneer dit nodig is. Bijvoorbeeld wanneer u bestelling toegekomen is.

 • Of om u te herinneren aan uw vaccinatie tegen hepatitis-A.

 • Wanneer de patiënt zelf niet gecontacteerd kan worden (bv. een baby of een demente ouder), wordt best de naam en telefoonnummer van een contactpersoon opgenomen in het Farmaceutisch Dossier.

 • Allergieën. Als u allergisch bent aan bepaalde antibiotica of andere geneesmiddelen. kan de apotheker dit in uw Farmaceutisch Dossier bewaren. Zo wordt automatisch nagekeken welke producten voor u geschikt zijn.

 • Gezondheidstoestand of gekende ziektes. Ook als u bijvoorbeeld maagklachten, astma, hoge bloeddruk of diabetes heeft, of zwanger bent of borstvoeding geeft zijn niet alle geneesmiddelen even geschikt om te gebruiken. Vooraleer u van uw apotheker een geneesmiddel krijgt, zal hij steeds nagaan of het voor u geschikt is. Uw Farmaceutisch Dossier is daarbij een onmisbaar hulpmiddel.

 

 • Facebook Social Icon
bottom of page